"Kiedy serce wchodzi w modlitwę każde uderzenie serca kreuje cud."

– Yogi Bhajan​

photo-1490303470823-7544237207a2

Zapraszam do odsłuchu pięknej mantry Ong Namo, w wykonaniu Mirabai Ceiba.

Ong Namo Guru Dev Namo

Tłumaczenie: Kłaniam się Kreatywnej Mądrości, kłaniam się boskiemu Nauczycielowi wewnątrz mnie.

I bow to the Creative Wisdom, I bow to the Divine Teacher within.

 

                     

Jest to tak zwana „Adi Mantra” – czyli pierwsza mantra. To ważne, aby każdą sesję Kundalini Jogi rozpocząć czantując ją 3 razy. Przywołuje ona połączenie z wewnętrznym nauczycielem, duchowe prowadzenie i połączenie z energiąZłotego Łańcucha” nauczycieli KJ. Pomaga odłożyć ego na bok, aby Wyższe Ja przejęło ster i prowadziło bieg doświadczenia podczas praktyki. Powyższe wykonanie zespołu Mirabai Ceiba jest to pełna wersja Adi Mantry, czyli jest ona o kilka wersów dłuższa: „Ong Namo Guru Dev Namo, Guru Dev Namo, Guru Deva”. Bardzo pozytywnie nastraja na cały dzień, dodaje dużo entuzjazmu i radości. Jedna z moich ulubionych! Miłego odbioru! 🙂

Ong Namo Guru Dev Namo

Kłaniam się Kreatywnej Mądrości, kłaniam się boskiemu Nauczycielowi wewnątrz mnie.

I bow to the Creative Wisdom, I bow to the Divine Teacher within.

Jest to tak zwana Adi Mantra – czyli pierwsza mantra. To ważne, aby każdą sesję Kundalini Jogi rozpocząć czantując ją 3 razy. Przywołuje ona połączenie z wewnętrznym nauczycielem, duchowe prowadzenie i połączenie z energią “Złotego Łańcucha” nauczycieli KJ. Pomaga odłożyć ego na bok, aby Wyższe Ja przejęło ster i prowadziło bieg doświadczenia podczas praktyki.

Ad Guray Nameh Jugad Guray Nameh Sat Guray Nameh Siri Guru Devay Nameh

Kłaniam się pierwotnej, odwiecznej Wiedzy.  Kłaniam się Prawdziwej Wiedzy,  Kłaniam się Wielkiej, niewidocznej Wiedzy.

I bow to the primal wisdom. I bow to the wisdom through the ages.  I bow to the true wisdom.  I bow to the great unseen wisdom.

Jest to Mangala Charan Mantra. Ta mantra otwiera na przewodnictwo i ochronę, otacza
pole magnetycznym, ochronnym swiatłem. Pomaga oczyścić chmury zwątpienia.

Sat Nam

Prawda jest moja tożsamością, jestem Prawdą.

Jedna z dwóch glównych mantr najczęściej używanych w krijach, to mantra-nasiono.

Wahe Guru

Jestem w ekstazie przebywania w przestrzeni Ducha, w ekstazie Mądrości, w szczęściu przechodzenia z ciemności do Światła. Wahe – ekstaza, Gu – Ciemność, Ru – Światło, Gur – droga/przejście

Ta mantra równoważy energie zasad budującej, organizującej i niszczącej, przekształcającej, uruchamia ona przeznaczenie.

MUL MANTRA Ek Ong Kar Sat Nam Kartaa Purkh Nirbhao Nirvair Akaal Moorat Ajoonee Saibung Gur Prasad Jap! Aad Sach Jugaad Sach Haibhee Sach Nanak Hosee Bhee Sach

One Creator created this Creation Truth is God’s Name Doer of everything Fearless
Revengeless Undying Unborn Self Illumined It is by Guru’s Grace Repeat and Meditate!  True in the beginning.  True through all the ages True even now.

Mul Mantra daje doświadczenie głębi i świadomości Duszy, usuwa długi, głeboko
zakorzeniony ból i smutek, rozwija kreatywność i pomaga nam projektować i
manifestować działania zgodne z Przeznaczeniem naszej Duszy.

Humee Hum Brahm Hum

My to my. My to Stwórca. We are We. We are God.

Ta mantra dosłownie mówi, ze jesteśmy jednym z Duchem Boga, identyfikuje dusze z jej
prawdziwa tożsamością.  Pomaga ona w efektywnej komunikacji wewnętrznej prawdy płynącej z serca, budzi wewnętrzne Światło.

Ra Ma Da Sa Sa Say So Hung

Ra – Słońce, Ma – Księżyc, Da – Ziemia, Sa – Bezosobowa Nieskończoność,
Sa Say -Totalność Nieskończoności So – Osobowe odczucie polaczenia i utozsamienia sie, Hung – wibrujaca i realna Nieskonczonosc

Ta mantra dosłownie mówi, ze jesteśmy jednym z Duchem Boga, identyfikuje dusze z jej
prawdziwa tożsamością.  Pomaga ona w efektywnej komunikacji wewnętrznej prawdy płynącej z serca, budzi wewnętrzne Światło.

Chattra chakkra vartee, chattra chakkra bhugatay Suyumbhav subhang sarab daa sarab jugtay Dukaalang pranaasee dayaalang saroopay Sadaa ung sungay abhangang bibhootay

Jesteś przenikający we wszystkich czterech kierunkach; Miłośnikiem we
wszystkich czterech kierunkach; Jesteś oświecony we wszystkich czterech kierunkach;
dogłębnie piękny, zjednoczony ze wszystkimi; Nauczyciel męki narodzin i śmierci,
ucieleśnienie Miłosierdzia; Jesteś zawsze w nas, jesteś wiecznym dawca niezniszczalnej Mocy.

Thou art pervading in all the four directions, the Enjoyer in all the four directions. Thou
art self -illumined and united with all. Destroyer of bad times, embodiment of mercy. Thou
art ever within us. Thou are the everlasting giver of undestroy-able power.

Ta mantra usuwa lęk, strach, depresje i wstret, pokonuje paranoje, fobie. Przynosi
zwyciestwo, wszczepia odwage, nieustraszonosc, wladanie nad samym soba i obdarzanie
siebie samego laska. Są to 4 ostatnie linie z Jaap Sahib, bardzo potężnego hymnu z Siri
Guru Granth Sahib.

Sat Siri, Siri Akaal Siri Akaal, Mahaa Akaal Mahaa Akaal, Sat Naam Akaal Moorat, Wahe Guru

Wielka Prawda Czczona Nieumierająca Czczona Nieumierająca Wielka
Nieśmiertelna Wielka Nieśmiertelna Prawda Utożsamiona Nieśmiertelne Oblicze Boga Wielka nieopisana jest Jego mądrość

Great Truth, Great Undying Great Undying, Great Deathless Great Deathless, Truth is God’s Name Deathless Image of God

Jest to mantra zalecana dla Ery Wodnika. Poprzez nią ogłaszamy, że jesteśmy
bezczasowymi, poza-śmiertelnymi istotami. Wspiera ona zwycięstwo we wszystkich
apsektach naszego życia.

Wahe Guru Wahe Guru Wahe Guru Wahe Jio

Jestem w ekstazie na drodze z ciemności do Światła. Jestem w ekstazie Mądrości Duszy.

Wow, God is great! Indescribably great is His Infinite, Ultimate Wisdom.

To jest mantra zwycięstwa, radości, wdzięczności i ekstazy życiowej.

Gobinday, Mukanday, Udharay, Aparay, Hariang, Kariang, Nirnamay, Akamay

Utrzymujący, wyzwalający, oświecony, nieskończony, niszczący, tworzący, bezimienny, bez pragnień.

Sustaining, Liberating, Enlightening, Infinite, Destroying, Creating, Nameless, Desireless

Guru Gaitri mantra eliminuje bloki karmiczne i przeszłe błędy, równoważy półkule
mózgu, oczyszcza pole magnetyczne oraz przynosi współczucie i cierpliwość.

Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo Sarab Shakti, Sarab Shakti, Sarab Shakti, Namo Namo Pritham Bhagvati, Pritham Bhagvati, Pritham Bhagvati, Namo Namo Kundalini Mata Shakti, Mata Shakti, Namo Namo

Kłaniam się (lub wzywam) pierwotną mocą. Kłaniam się (lub wzywam) całą
obejmującą moc i energię. Kłaniam się (lub wzywam) to, przez co Bóg stwarza. Kłaniam się (lub wzywam) twórczą moc Kundalini, Boską Moc Matczyną.

I bow to (or call on) the primal power. I bow to (or call on) the all encompassing power and energy. I bow to (or call on) that through which God creates. I bow to (or call on) the creative power of the Kundalini, the Divine Mother Power.

Ta mantra oddania (mantra Bhakti) przywołuje pierwotną Moc Stwórczą, która objawia się jako kobieca. Wzywa Moc Matki. Pomoże ci uwolnić się od niepewności, która blokuje swobodę działania. Medytując o tym, można głębiej zrozumieć ciągłą grę między zamanifestowanymi a niezamanifestowanymi cechami kosmosu i świadomości. Jest to OSOBISTA MANTRA KOBIETY JAKO NIEZBĘDNA PRAKTYKA DZIENNA. Ta potężna mantra należy do wszystkich kobiet, pobudza moc ich wielkich przodkiń.

Pavan Pavan Pavan Pavan Para Paraa, Pavan Guroo Pavan Guroo, Wha-Hay Guroo Wha-Hay Guroo, Pavan Guroo

Boski Oddech. Oddech jest nauczycielem. Oddech jest doświadczeniem boskości.

Pavan – The Divine Breath Par Para – From Beyond the Beyond
Pavan Guru – Breath is the Guru Wahe Guru – The Experience of the Divine

Pavan jest powietrzem, oddechem, nosicielem prany, siłą życiową. To jest B w akcji.
Ta mantra zwiększa energię praniczną i daje doświadczenie niech moc będzie z tobą.
Ktokolwiek recytuje tę mantrę, staje się absolutnie boski, B w działaniu.

Sa Ta Na Ma

Całość: wszystko, co kiedykolwiek było, jest i będzie

Kreatywność: Zasada Tworzenia Zniszczenie albo Śmierć, Odrodzenie albo Narodziny

Sa — birth, beginning and the totality of the cosmos, Ta — life, existence and creativity manifest ,     Na — death and transformation, Ma — rebirth, regeneration and consciously experiencing the joy of the Infinite

Panj Shabd reprezentuje sylaby bij mantry Sat Nam. Panj oznacza pięć i
wyraża pięć pierwotnych dźwięków wszechświata: S, T, N, M, A. Wymawia
się je z długim a, jako dźwięki: SAA, TAA, NAA, MAA oraz śpiewa do
prostej melodii. Uważa się, że aktywuje on wyższe czakry i resetuje szyszynkę i
przysadkę mózgową. Służy do zwiększania intuicji, równoważenia półkul mózgowych i
tworzenia przeznaczenia dla kogoś, kiedy go nie było. Ta mantra opisuje ciągły cykl życia
i stworzenia. Ta mantra jest doskonałym katalizatorem zmian.

Jai Te Gang: Khag khand bihandan khal dal khandan at ran mandan bar bandan Bhuj dandh akhandan tej parchandan jot amandan bhaan prabhan Sukh santaa karnang durman darning kilbikh harnang as sarnang Jai jai jag kaaran srist ubaaran mam pratipaaran jai tegang

Miecz przebija się i odcina demony umysłu i ciała. Ta piękna i potężna
broń zdobi pole bitwy życia. Jest jak przedłużenie ramienia, niezniszczalny, strasznie
szybki, jest niesamowity blask przesłania nawet słońce. Chroni pokój i szczęście
świętych oraz niszczy wszelką potężną negatywną energię. Zatarło to moje negatywne
strony i poczucie winy. Szukam schronienia. Chwalcie, chwalcie wielkiego wykonawcę świata, zbawiciela stworzenia, mój wielki obrońco, chwalcie miecz!

The sword breaks through and cuts down the demons of the mind and body. This beautiful and powerful weapon adorns the battlefield of life. It is as an extension of the arm, unbreakable, terribly fast, it’s awesome splendor overshadows even the sun. It protects the peace and happiness of the saints and destroys any powerful negative energy. It has erased the negativity and guilt that I carry. I seek its refuge. Praise, praise be to the great doer of the world, savior of the creation, my great protector, praise be to the sword!

Ten shabad przynosi siłę, odwagę i inspirację. Mówi się, że ta mantra przecina twoją
karmę i usuwa negatywność.